Fakultet za psihologiju

Na fakultetu za psihologiju Univerziteta Bijeljina izvodi se nastava na studijskom programu osnovne akademske studije psihologije. Studije traju četiti godine, odnosno 8 semestara i vrednuje se sa 240 ECTS, gde u prvih 6 semestara studijski program pokriva osnovne oblasti psihologije, zatim teorije, metoda i tehnike, istoriju i razvoj psihologije kao nauke i struke, i glavne oblasti primenjene psihologije, dok u četvrtoj godini počinje dublje opodučavanje jedne od četiri ponudjene oblasti psihologije:

 • klinička psihologija
 • psihologija obrazovanja
 • psihologija rada
 • istraživanja u psihologiji

Program je koncipiran na osnovu rzvoja psihološke nauke i struke, i potrebe za psiholozima na tržištu rada. Osnovne akademske studije psihologije su usmerene na sticanju znanja i veština za dalje obrazovanje i usmeravanje, kao i na osposobljavanje za obavljanje svih poslova psihlohoga.

-10% popusta na ukupnu školarinu za prijave do 15.maja
p1
p3
p5
p2
p4
p6

Diplomirаni psiholog trebа dа ovlаdа psihološkim pojmovimа, činjenicаmа i zаkonitostimа; poznаje psihološke istrаživаčke metode i tehnike; rаzume psihološke pojаve i njihovu biološku, uzrаsnu, kontekstuаlnu, društvenu i individuаlnu uslovljenost i nа krаju poseduje veštine komunikacije.

Darko Simić

diplomirani psiholog

Ako se još niste odlučili preporuka: psihologija rada. Ja sam u roku od tri nedelje nakon završetka  dobio posao i presrećan sam jer sam pored zvanja i diplome, poneo znanje koje mi treba da bi se bavio ovim poslom.

Školarina

Školarina za jednu godinu akademskih studija prvog ciklusa u školskoj 2018/19 godini iznosi:

 • Farmaceutski fakultet ..........................3300 eura
 • Fakultet za psihologiju .........................2050 eura
 • Fakultet zdravstvenih studija...............2050 eura
 • Poljoprivredni fakultet.........................1050 eura
Kako da se prijavim?

Fix: +381 11 347 10 73
Mob: +381 60 551 21 77
Email: office@centaredukativa.rs
Adresa: Ustanička 189A lok.10, 1100 Beograd, Srbija

 • Farmaceutski fakultet ..........................3300 eura
 • Fakultet za psihologiju .........................2050 eura
 • Fakultet zdravstvenih studija...............2050 eura
 • Poljoprivredni fakultet.........................1050 eura