Fakultet zdravstvenih studija

Na fakultetu  zdravstvenih studija Univerziteta Bijeljina se izvodi nastava na studijskom programu Sestrinstvo, koji je predvidjen kao trogodišnja studija u trajanju od 3 godine, odnosno 6 semestara i vrednuje se sa 180 ECTS bodova. Završetkom fakulteta zdrvastvenih studija na smeru Sestrinstvo, studenti su osposobljeni za sticanje neophodnog znanja, veština i sposobnosti da samostalno izvrše procenu potreba za zdravstvenom negom, da postave ciljeve i odrede proiritete, planiraju i i mplementaciju adekvatne postupke nege, ocenjuju i realizuju plan idr. ali  i da učestvuju u planiranju i psrovodjenju dijagnostičkih i terapijskih zahvata pod nadzorom lekara.

-10% popusta na ukupnu školarinu za prijave do 15.maja

Svečana dodela diploma 2018.te godine

Povodom Dana Univerziteta „Bijeljina“ i krsne slave „Sveti Sava“, 27.01.2018. godine, na Univerzitetu „Bijeljina“ upriličena je svečana dodela diploma diplomiranim studentima. Ovom prilikom, 94 studenta uspešno je savladalo jednu od prepreka na putu svog obrazovanja i zakoračilo u akademski svet znanja, i to 36 magistara farmacije, 16 medicinskih sestara – medicinara zdravstvene nege, 12 psihologa, 9 inžinjera poljoprivrede i 21 inžinjer agroekonomije.

Uz reči dobrodošlice, poželjeli smo im uspjeha u pronalaženju zaposlenja, ali i u daljem životu, kako na ličnom tako i na profesionalnom planu.

Najboljim studentima u školskoj 2017/2018. godini - Darini Trnovskoj i Đorđu Baletiću, studentima druge godine Farmaceutskog fakulteta Unverziteta „Bijeljina", uručene su nagrade.

Najsvečaniji trenutak samog uručenja diploma završen je koktelom u holu Univerziteta.

Školarina

Školarina za jednu godinu akademskih studija prvog ciklusa u školskoj 2018/19 godini iznosi:

  • Farmaceutski fakultet ..........................3300 eura
  • Fakultet za psihologiju .........................2050 eura
  • Fakultet zdravstvenih studija...............2050 eura
  • Poljoprivredni fakultet.........................1050 eura
Kako da se prijavim?

Fix: +381 11 347 10 73
Mob: +381 60 551 21 77
Email: office@centaredukativa.rs
Adresa: Ustanička 189A lok.10, 1100 Beograd, Srbija