farmaceutski fak

Farmaceutski fakultet

Na farmaceutskom fakultetu Univerziteta Bijeljina izvodi se nastava na studijskom programu integrisane akademske studije farmacija. Studijski program traje pet godina, odnosno 10 semestara i vrednuje se sa 300 ECTS bodova, a predvidjen je kao "jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus studija".

Reč je o studijskom programu koji maksimalno zadovoljava sve standarde neophodne za obavljanje skoro svih poslova u privredi, iz oblasti farmacija. Zbog toga je predvidjeno da se diplomirani studenti farmacije moći direktno upisivati doktorske studije (treći ciklus studija).

-10% popusta na ukupnu školarinu za prijave do 15.maja

Farmacija (grč. φάρμακον, pharmakon, lek) je zdravstvena struka koja povezuje medicinske i hemijske nauke, čiji je cilj da obezbedi bezbedno i efikasno korišćenje lekovitih sredstava. Opseg farmaceutske delatnosti uključuje tradicionalne uloge pripreme i izdavanje lekova, ali i savremene oblasti u vezi sa brigom o pacijentima, uključujući kliničke usluge, proveru bezbednosti i efikasnosti lekova i obezbeđivanje informacija o lekovima. Farmaceuti su, stoga, stručnjaci za terapiju lekovima i profesionalci uključeni u primarnu zdravstvenu zaštitu koji optimizuju upotrebu lekova radi osiguranja pozitivnog po pacijenta ishoda lečenja. Reč farmacija se u nekim zemljama koristi i kao ime za apoteku.

Koliko košta školarina?

Cena školarine za farmaceutski fakultet iznosi 3300 eura /1 godina

Kako da se prijavim?

Fix: +381 11 347 10 73
Mob: +381 60 551 21 77
Email: office@centaredukativa.rs
Adresa: Ustanička 189A lok.10, 1100 Beograd, Srbija