Saobraćaj

III stepen

 • Vozač motornih vozila

IV stepen

 • Tehničar drumskog saobraćaja – specijalista
 • Tehničar PTT saobraćaja
 • Vazduhoplovni saobraćajni tehničar

V stepen

 • Tehničar drumskog saobraćaja – specijalista
 • vozač motornih vozila – instruktor

Saobraćaj je organizovano kretanje transportnih jedinica na mreži saobraćajnica. On je neželjena posledica transporta i postoji samo ako postoje transportne jedinice koje se kreću po zajedničkoj mreži

Osnovna podela saobraćaja po vidovima je na:

 1. Drumski saobraćaj
 2. Železnički saobraćaj
 3. Vazdušni saobraćaj
 4. Cevovod
 5. Vodeni saobraćaj
 6. Telekomunikacije

Prekvаlifikаcijа, dokvаlifikаcijа, stručno osposobljаvаnje zа sаmostаlno obаvljаnje delаtnosti i zаnаtski kursevi se reаlizuju zаvisno od godinа stаrosti polаznikа. Obuke su teorijsko-prаktične. Za sve doatne informacije možete pozvati na telefone fiksni +381 11 347 10 73 ili mobilni +381 60 551 21 77 , pisati nam na e-mail: office@centaredukativa.rs ili direktno doći kod nas na adresi Ustanička 189A lok.10, Beograd.