O nama

Centar Edukativa je stručni centar za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i vanredno obrazovanje sa sedištem u Beogradu na adresi Ustanička 198 A, lok.10.

Trenutno u ponudi imamo:

  • 4 fakulteta
  • 8 smerova srednje škole
  • 29 struka
  • 200 zanimanja

AKCIJA za fakultete -10% popusta na ukupnu školarinu za prijave do 15.maja

Uradili smo odgovarajuće nastavne planove i programe za stručno osposobljavanje za rad u jednogodišnjem trajanju, preko 200 zanimanja u okviru 29 struka.Kandidatima sa završenom srednjom školom, posle završene stručne osposobljenosti, pored odgovarajuće diplome, izdaje se i UVERENJE o položenim predmetima (u pitanju je 9 stručnih predmeta u okviru odgovarajućeg zanimanja) na lični zahtev, a u cilju MOGUĆE PREKVALIFIKACIJE U NOVO ZANIMANJE, u dogovoru sa preduzećem-firmom.

Pogledajte obuke i kurseve