Tekstilna Struka

 • Krojač dečije odeće
 • Krojač ženske odeće
 • Krojač muške odeće
 • Krojač sportske odeće
 • Konfekcijski krojač
 • Hemijski čistač i bojač
 • Peglač
 • Tkač
 • Ćilibar

 

Unutrašnji Transport

 • Rukovodilac unutrašnjeg transporta
 • Rukovalac viljuškara
 • Vozač elektrike
 • Pretovarni radnik

Železnička Struka

 • Ložač parne lokomotive
 • Čuvar pruga
 • Pregledač kola
 • Mašinovođa
 • Vozovođa
 • Kondukter u železničkom saobraćaju

Sportsko - Rekreativna Struka

 • Fudbalski trener
 • Rukometni trener
 • Košarkaški trener
 • Odbojkaški trener
 • Vaterpolo trener
 • Fitnes trener-instruktor
 • Kondicioni trener
 • Trener galopskih konjskih grla
 • Trener kasačkih konjskih grla
 • Džokej
 • Vozač sulki
 • Pretovarni radnik

Rudarsko-Geološka Struka

 • Bunardžije
 • Geobušački radnik
 • Rudar u jamskoj eksploataciji
 • Rudar u površinskoj eksploataciji
 • Rukovodilac rudarskom mehanizacijom na površinskom kopu
 • Rukovodilac rudarskom utovarnom mehanizacijom
 • Bušač u podzemnoj jamskoj eksploataciji
 • Rukovodilac rudarskom mehanizacijom u flotaciji rude
 • Rukovalac mehanizacije za dobijanje nafte i gasa

Poljoprivredna Struka

 • Ratar-Traktorista
 • Ratar-Povrtar
 • Voćar
 • Voćar-Vinogradar
 • Pčelar
 • Ribar
 • Uzgajivač stoke-Stočar
 • Uzgajivač živine
 • I druge struke

Prehrambena Struka

 • Pekar-buregdžija
 • Pekar poslastičar
 • Mesar-Kobasičar
 • Proizvođač mesa-Mesar
 • Pečenjar mesa
 • Pečenjar kafe
 • Proizvođač keksa i vafla-Kondigor
 • Prerađivač brašna-Mlinar
 • Prerađivač mleka-Mlekar
 • Prerađivač voća i povrća
 • Proizvođač bezalkoholnih pića i sokova
 • Proizvođač ulja-Uljar
 • Proizvođač slada i skroba
 • Proizvođač industrijskih poslastica
 • Proizvođač prehrambenih proizvoda

Mašinsko-Energetska Struka

 • Rukovalac parnih kotlova
 • Rukovalac kotlova na tečna goriva
 • Rukovalac kotlova na gasna goiva
 • Termoenergetski mehaničar
 • Hidroenergetski mehaničar
 • Gasnoenergetski mehaničar
 • Mehaničar dimovodnih uredjaja

Mašinska Struka

 • Autoperač i podmazivač motornih vozila
 • Bravar-monter
 • Građevinski bravar
 • Građevinski limar
 • Gasni zavarivač-rezač
 • Elektrozavarivač-rezač
 • Zlatar-juvelir
 • Limar motornih vozila – Autolimar
 • Limar izolater
 • Lemilac
 • Instalater vodovoda i kanalizacije-Vodoinstalater
 • Instalater grejanja i klimatizacije
 • Mehaničar motornih vozila-Automehaničar
 • Mehaničar poljoprivrednih mašina-Poljoprivredni mehaničar
 • Mehaničar-rukovalac krana
 • Mehaničar-rukovalac kompresora
 • Mehaničar alatnih mašina-Mašinbravar
 • Mehaničar za održavanje oružja-Oružar
 • Metalo-kovač
 • Metalo-preser
 • Obrađivač metala strugom-Metalostrugar
 • Obrađivač metala glodanjem-Metaloglodač
 • Obrađivač metala brušenjem-Metalobrusač
 • Obrađivač metala bušenjem-Metalobušač
 • Optičar
 • Oštrač alata
 • Precizni mehaničar
 • Serviser hidraulike i pneumatike
 • Časovničar
 • Mehaničar građevinskih mašina-Građevinski mehanizator

Kožarska Struka

 • Izrađivač obuće-Obućar
 • Izrađivač kožne galanterije
 • Izrađivač gornjih delova obuće
 • Izrađivač donjih delova obuće
 • Krznar
 • Kožunjar
 • Oarač
 • Ćuprija

Zdravstvena Struka

 • Bolničar-ka
 • Geronto-sestra
 • Negovateljica
 • Fizioterapeutski operater-Maser
 • Rendgenski operater-Rendgenolog

Elektrotehnička Struka

 • Autoelektričarski radnik
 • Elektroinstalaterski radnik
 • Kamerman-snimatelj
 • Kinooperater
 • Operater elektromontažne mreže i postrojenja
 • Pogonski električar
 • Pogonski mehaničar za mašine i opremu
 • Serviser bele tehnike
 • Serviser TV i Video opreme
 • Serviser računara
 • Serviser mobilne telefonije
 • IT monter -serviser
 • Frigo serviser
 • Serviser liftova

Drvoprerađivačka Struka

 • Drvooperater-Stolar
 • Drvostrugar
 • Drvolakirač
 • Duborezac
 • Izrađivač furnira i ploča
 • Izrađivač roletni-Roletnar
 • Podopolagač parketa-Parketar
 • Izrađivač ramova
 • Izrađivač četki-Četkar
 • Izrađivač bačvi-Bačvar
 • Izrađivač nameštaja i galanterije od pruća
 • Proizvođač građe
 • Tapetarski radnik
 • Autotapetarski radnik

Gumarsko-Plastičarska Struka

 • Izrađivač gumenih proizvoda-Gumar
 • Izrađivač plastičnih proizvoda-Plastičar
 • Serviser pneumatika-Vulkanizer

Grafička Struka

 • Grafičar radnik-Biografičar
 • Grafičar radnik-Dorada i prerada
 • Grafičar radnik-Knjigorezac
 • Grafičar radnik-Kartonažer
 • Grafičar radnik-Montažer
 • Grafičar radnik-Slovoslagač
 • Grafičar radnik-Fotograf
 • Grafičar radnik-Hemograf
 • Grafičar radnik-Cinkograf
 • Grafičar radnik-Crtač-Retušer
 • Grafičar radnik-Graver
 • Štampar propusne štampe-Sitoštampar
 • Štampar ravne štampe-Offsetštampar
 • Štampar duboke štampe

Građevinska Struka

 • Armirač-Betonirač
 • Dimničar
 • Građevinski tesar
 • Građevinski limar
 • Građevinski stolar
 • Građevinski radnik u niskogradnji
 • Građevinski radnik u visokogradnji
 • Geodetski radnik-Geometar
 • Izolater građevinskih objekata
 • Hidrograđevinski radnik
 • Kamenorezačko-klesački radnik
 • Keramičar
 • Zidarsko-fasaderski radnik
 • Molersko-farbarski radnik
 • Putar-asfalter
 • Podopolagač parketa-Parketar
 • R.G.M za niskogradnju
 • Rukovalac dizalice-Dizaličar
 • Rukovalac krana-Kranista

Mašinstvo I Obrada Metala

III stepen

 • Zavarivač
 • Bravar
 • Mašinbravar
 • Autolimar
 • Automehaničar
 • Instalater
 • Limar

IV stepen

 • Mašinski tehničar

Turizam I Ugostiteljstvo

III stepen

 • Kuvar
 • Konobar
 • Poslastičar

IV stepen

 • Turistički tehničar
 • Kulinarski tehničar
 • Ugostiteljski tehničar

V stepen

 • Turistički organizator
 • Konobar specijalista
 • Kuvar specijalista

Centar Edukativa je zvanični predstavnik Univerziteta Bijeljina u Srbiji

Kontaktirajte Nas