Farmaceutski Fakultet

Na farmaceutskom fakultetu Univerziteta Bijeljina izvodi se nastava na studijskom programu "Integrisane akademske studije farmacije". Studijski program traje pet godina, odnosno 10 semestara i vrednuje se sa 300 ECTS bodova, a predviđen je kao "jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus studija".

Reč je o studijskom programu koji maksimalno zadovoljava sve standarde neophodne za obavljanje skoro svih poslova u privredi, iz oblasti farmacija. Zbog toga je predviđeno da će diplomirani studenti farmacije moći direktno upisivati doktorske studije (treći ciklus studija).

 

Fakultet Za Psihologiju

Na fakultetu za psihologiju Univerziteta Bijeljina izvodi se nastava na studijskom programu "Osnovne akademske studije psihologije". Studije traju četiri godine, odnosno 8 semestara i vrednuju se sa 240 ECTS bodova, gde u prvih 6 semestara studijski program pokriva osnovne oblasti psihologije, zatim teorije, metoda i tehnike, istoriju i razvoj psihologije kao nauke i struke, i glavne oblasti primenjene psihologije, dok u četvrtoj godini počinje dublje podučavanje jedne od četiri ponuđene oblasti psihologije:

  • klinička psihologija
  • psihologija obrazovanja
  • psihologija rada
  • istraživanja u psihologiji

Poljoprivredni Fakultet

Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta Bijeljina imaju dva studijska programa:

  • Poljoprivredna proizvodnja
  • Agroekonomija

oba u trajanju od 4 godine, odnosno 8 semestara i vrednuju se sa 240 ECTS bodova. U razvoju poljoprivrede ključnu ulogu ima obrazovanje kadrova visoke stručne spreme. Poljoprivredni fakultet u Bijeljini je obrazovno-naučna ustanova koja obavlja obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost u oblasti agroekonomije i poljoprivredne proizvodnje.

Fakultet Zdravstvenih Studija

Na fakultetu  zdravstvenih studija Univerziteta Bijeljina se izvodi nastava na studijskom programu "Sestrinstvo", u trajanju od 3 godine, odnosno 6 semestara i vrednuje se sa 180 ECTS bodova. Završetkom fakulteta zdravstvenih studija na smeru Sestrinstvo, studenti su osposobljeni sticanjem neophodnog znanja, veština i sposobnosti da samostalno izvrše procenu potreba za zdravstvenom negom, da postave ciljeve i odrede prioritete, planiraju i implementiraju adekvatne postupke nege, ocenjuju i realizuju plan, ali i da učestvuju u planiranju i sprovođenju dijagnostičkih i terapijskih zahvata pod nadzorom lekara.

 

Centar Edukativa je zvanični predstavnik Univerziteta Bijeljina u Srbiji

Kontaktirajte Nas